TEAMCOACHING

Soms is er veel stress, gedoe en/of conflict in een team. De effectiviteit, sfeer, onderlinge samenwerking en prestaties van het team zijn verslechterd. Als het niet lukt om de irritaties openlijk te bespreken, dan verergeren ze. Het is dan aan te raden om een teamcoach in te schakelen. Om zo het functioneren van het team te verbeteren en uitval van teamleden te voorkomen. Ook heeft teamcaching als doel om beter (samen) te leren en ontwikkelen.

De teamcoach helpt om samen te reflecteren op de manier van samenwerken. In het proces ontstaat meer inzicht in elkaar en groeit de samenwerking, effectiviteit en het werkplezier.

Mogelijke thema’s:

 • Veiligheid, respect en vertrouwen
 • Dynamiek en interactiepatronen
 • Verbinding, communicatie en samenwerking.
 • Eigenaarschap, daadkracht en focus op teamdoelen
 • Heldere afspraken over hoe het team onderling met elkaar omgaat
 • Effectieve teamvergaderingen
 • Energie en werkplezier
 • In kaart brengen en inzet van aanwezige talenten
 • Vergroten van teamprestaties
 • Omgaan met stress en conflict
 • Versterken van EQ en relationele vaardigheden
 • Versterken van veerkracht van het team

In teamcoaching ligt het accent op het team en niet op individuen. Soms is het wel zinvol om eerst individuele gesprekken te voeren, bijvoorbeeld bij grote onveiligheid. Het aantal teamcoachsessies bepalen we in overleg.

Het succes van een teamcoachtraject is sterk afhankelijk van de relatie tussen coach en klant. Daarom is een goede match erg belangrijk. Om de klik, aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject voorafgegaan door een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

Hoe staat jouw team ervoor? Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden?

PLAN EEN KENNISMAKING!

We kunnen snel een vrijblijvende kennismaking plannen: live of via zoom. Er is geen wachtlijst, we gaan direct aan de slag!

Angela Pagonidis
06 – 42 27 52 62
mail@opbloeien.net