TEAMCOACHING

HOE STAAT JOUW TEAM ERVOOR?

Doel is samen reflecteren op de manier van (samen)werken en het omgaan met stress. In dit proces ontstaat positieve verandering: meer inzicht in elkaar, groeiende samenwerking, ontspanning en werkplezier. Om zo het functioneren van het team te verbeteren en uitval van teamleden te voorkomen.

Mogelijke thema’s:

 • Omgaan met stress en hoge werkdruk
 • Veiligheid, respect en vertrouwen
 • Dynamiek en interactiepatronen
 • Verbinding, communicatie en samenwerking.
 • Eigenaarschap, daadkracht en focus op teamdoelen
 • Heldere afspraken over hoe het team onderling met elkaar omgaat
 • Effectieve teamvergaderingen
 • Energie en werkplezier
 • In kaart brengen en inzet van aanwezige talenten
 • Vergroten van teamprestaties
 • Omgaan met conflict
 • Versterken van EQ en relationele vaardigheden
 • Versterken van veerkracht en veranderkracht van het team

Of is er iets anders dat aandacht nodig heeft? Misschien loopt het best lekker, maar wil je als team beter (samen) leren en ontwikkelen. Naast elkaar staan, gezamenlijke doelen hebben, elkaars talenten en ideeën waarderen, inleven en samen iets scheppen zijn immers belangrijker dan ooit. Het geheel is meer dan de som der delen.

In teamcoaching ligt het accent op het team en niet op individuen. Soms is het wel zinvol om eerst individuele gesprekken te voeren, bijvoorbeeld bij grote onveiligheid en veel stress. Het aantal teamcoachsessies bepalen we in overleg.

Het succes van een traject is sterk afhankelijk van de relatie tussen coach en klant. Daarom is een goede match erg belangrijk. Om de klik, aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om de opdracht goed te bepalen.

Hoe staat jouw team ervoor? Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden?

OPBLOEIEN begeleidt mensen, teams en organisaties bij het versterken van hun veerkracht. Waar nodig wordt er samenwerking gezocht met andere professionals.

Elk mens, elk team en elke organisatie is uniek. Er is daarom geen standaard stappenplan. Wel een dynamische aanpak met aandacht voor het versterken van de fysieke, emotionele en mentale veerkracht van mensen.