COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

Stel je eens voor: hoe ziet jouw werkdag eruit als je meer energie en verbondenheid ervaart met de mensen met wie je werkt?

Communicatie draait idealiter om het creëren van echte verbinding, zodat we elkaar beter begrijpen, vertrouwen, conflicten uitspreken, van elkaar leren en constructief samenwerken aan doelen die we belangrijk vinden. De praktijk ziet er anders uit: gebrek aan verbinding en waardering in leven en werk veroorzaakt veel frustraties, teleurstelling, stress en verlies. Wij mensen begrijpen elkaar vaak niet zo goed.

Ontdek via een workshop of training de kunst van echte communicatie en samenwerking!

Voor mensen die effectiever in hun werk willen communiceren en meer uit hun samenwerking willen halen.

Elke workshop en training is maatwerk. Onderstaand schema geeft een indicatie van de inhoud. In goed overleg maken we een passend programma.

Als er veel stress, conflicten zijn en er een verziekte sfeer is, dan is teamcaching nodig!

WORKSHOP (1 DAGDEEL)

De workshop is praktisch, doelgericht en een kennismaking met Verbindende en Waarderende Communicatie. Zo wordt de basis voor effectieve samenwerking gelegd.


De workshop is een goede start om te ontdekken of deze manier van communiceren en samenwerken passend is voor het team.

Misschien is hierna een verdiepende training nodig, misschien is teamcoaching een betere optie om de samenwerking te verbeteren. En misschien is de workshop voldoende.

– Maximaal 12 deelnemers
– Interactieve en creatieve werkvormen

Inspireert om actief bezig te zijn met het versterken van de communicatie en samenwerking
– Goede afwisseling tussen theorie en ervaren

Prijs: €750,-
(bij 12 deelnemers is dit €62,50 per persoon)

TRAINING (5 DAGDELEN)

De training biedt naast de basis ook een verdieping in Verbindende en Waarderende Communicatie.

Goede samenwerking heeft natuurlijk alles te maken met communicatie. Maar er is meer nodig. Het gaat ook over persoonlijk leiderschap: weten wie je echt bent, wat je wilt en hoe je de regie neemt in je leven en werk.

Een ander belangrijk onderdeel is het kunnen omgaan met stress en conflict in de samenwerking.

– Maximaal 12 deelnemers
– Interactieve en creatieve werkvormen
– Ervaren, experimenteren met gedrag, reflecteren en verkennen van methoden
– Kleine intervisiegroepen om te oefenen en ervaringen uit te wisselen
– Trainingsacteur is een optie (tegen meerprijs)

Prijs: € 3540,-
(bij 12 deelnemers is dit €295, per persoon)

Hieronder lees je meer oer het belang van goede communicatie en samenwerking, en wat hiervoor nodig is!

MINDER STRESS EN ZIEKTEVERZUIM

Hechte sociale relaties maken gelukkig en zorgen voor een betere gezondheid, blijkt uit onderzoek. Mensen die zich met anderen verbonden voelen, hebben minder last van angst en depressie. Ook zorgen sociale relaties voor een sterker immuunsysteem en kun je met support sneller genezen van ziekte. Een gebrek aan verbinding is gerelateerd aan een afname in psychische en fysieke gezondheid. Ook draagt het bij aan antisociaal gedrag, geweld en verdere isolatie.

Als we bovenstaande feiten vertalen naar het werkende leven, kun je concluderen dat hechte werkrelaties en verbinding op het werk, bijdragen aan meer gelukkige en gezonde werknemers en daarmee aan gezondere organisaties met minder stress en ziekteverzuim. Dat bespaart niet alleen leed, maar ook geld. Ook zorgen hechte werkrelaties voor betere samenwerking en daarmee betere werkprestaties.

ECHTE COMMUNICATIE = ECHT LUISTEREN

Over communicatie is veel geschreven en gezegd. Vaak ligt daarbij de nadruk op de effectiviteit van het bereiken van de luisteraar door de spreker. Natuurlijk is de kwaliteit van expressie belangrijk, maar dat geldt ook voor het vermogen om naar anderen te luisteren en emoties te kunnen begrijpen. We luisteren te vaak om te reageren en niet om te begrijpen. Echt luisteren is een kunst die veel rijkdom brengt als je het onder de knie hebt.

ECHTE COMMUNICATIE = VERBINDENDE COMMUNICATIE

Verbinding creëren we door bij de basis te beginnen. Door jezelf en elkaar te leren kennen, begrijpen en waarderen. Nonviolent Communication (NVC) van Marshall Rosenberg is een belangrijke inspiratiebron in de workshops en trainingen van OPBLOEIEN. Empathie is daarbij de rode draad om in verbinding met elkaar en jezelf te komen. Zo kan er ook in een conflictsituatie een vreedzame dialoog ontstaan. 

Verbindende communicatie gaat niet over lief of aardig zijn, maar over echt en open zijn over wat er bij je leeft, zonder te oordelen of veroordelen. We richten ons op het helder krijgen van wat we 1. waarnemen, 2. voelen, 3. nodig hebben en 4. willen verzoeken om het leven en werk te verrijken.

ECHTE COMMUNICATIE = WAARDERENDE COMMUNICATIE

Appreciative Inquiry oftewel Waarderend Onderzoek stelt centraal ‘wat leven geeft aan een organisatie, team of mens’ en is daarmee een krachtig instrument om positieve verandering te genereren. 

Met een waarderende manier van communiceren ben je bereid om nieuwe inzichten te onderzoeken door te vragen naar wat er wel werkt in plaats van wat er allemaal misgaat. Energie volgt immers aandacht. Waar jij aandacht aan geeft, daar gaat de energie naartoe. Vraag je naar wat fout gaat bij mensen, dan komt er een verhaal over knelpunten en problemen, en daarmee wordt ook deze werkelijkheid gecreëerd. Vraag je echter naar de lichtpunten: de kracht en de drijfveren van mensen, dan ontstaat er een werkelijkheid van succes, vertrouwen en hoop.

We dragen zelf bij aan een wereld van problemen of een wereld van mogelijkheden. Communicatie is daarbij van wezenlijk belang, want met woorden creëren we de wereld. We bewegen ons in de richting waar we over praten.

ECHTE COMMUNICATIE ZORGT VOOR BETERE SAMENWERKING

Natuurlijk heeft betere samenwerking alles te maken met communicatie. Maar er is meer nodig. Het gaat ook over zelfkennis, weten wie je bent, wat je belangrijk vind en hoe je meer uit jezelf kunt halen. En het gaat over grenzen stellen, taken afbakenen en goede, realiseerbare doelen stellen. In de praktijk gaan de dingen vaak anders dan gepland. Omgaan met tegenslag, flexibel zijn en met elkaar prioriteiten stellen zijn ook belangrijk in de samenwerking.

Maar er is nog meer! Denk aan: feedback kunnen en durven geven, elkaar willen helpen, hulp durven vragen, elkaar motiveren, elkaar vertrouwen, betrokkenheid, respect voor en kunnen omgaan met diversiteit, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor goede werkresultaten, afspraken nakomen, duidelijkheid hebben over wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en taken.

Een hele waslijst dus. Geen wonder dat het vaak misgaat in de samenwerking. Leer daarom effectief communiceren en samenwerken.

OPBLOEIEN begeleidt ondernemers, werknemers en teams in organisaties bij het versterken van hun veerkracht. Waar nodig wordt er samenwerking gezocht met andere professionals.

Elk mens is uniek. Er is daarom geen standaard stappenplan. Wel een dynamische aanpak met aandacht voor het versterken van de fysieke, emotionele en mentale veerkracht van mensen.