HOE WERKT DE AANPAK VAN OPBLOEIEN?

Vaak willen we snel grote sprongen maken als we iets willen verbeteren of veranderen, maar dat werkt juist contraproductief. We bereiken snellere resultaten met kleine stapjes. Dat komt omdat elke verandering een stressreactie oproept. Kleine veranderingen brengen veel minder stress met zich mee dan grote veranderingen. We kunnen hierbij leren van de natuur.

LEREN VAN DE NATUUR: MINDER DOEN EN MEER BEREIKEN

De intelligentie van de natuur werkt zonder moeite: onbekommerd en harmonieus. Als we kijken hoe gras groeit, dan zien we dat gras niet probeert te groeien, maar gewoon groeit. Bloemen proberen niet te bloeien, ze bloeien. Net zoals vogels vliegen en vissen zwemmen. En net zoals de aarde ronddraait rond zijn eigen as. Zonder moeite. In de Oosterse filosofie zegt men: “Doe minder en bereik meer.”

In deze tijd is minder doen uit de mode. We zijn druk en weten niet meer zo goed hoe we ontspannen kunnen werken en leven. Om meer te bereiken is het juist belangrijk om de rust-modus te kunnen vinden. Zodat we fysiek, mentaal en emotioneel veerkrachtig kunnen blijven.

ZINVOL LEVEN EN WERKEN

Minder doen betekent zinvol leven en werken, met een duidelijke focus en vanuit bezieling. Als we een duidelijke focus hebben waar we met ons hart voor gaan, dan verloopt het leven moeiteloos. Als we in een flow zijn, lijkt alles haast vanzelf te gaan.

PLEZIER

Minder doen betekent blijheid en plezier kunnen voelen, ook als de omstandigheden verre van ideaal zijn. De beste antwoorden op een probleem krijgen we op momenten waar we even niets aan ons hoofd hebben en ontspanning ervaren. Hard werken en piekeren over oplossingen leiden vaak tot weinig.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Minder doen betekent 100% verantwoordelijkheid nemen. Tegenslag zien als een mogelijkheid om persoonlijk en professioneel te groeien. Geen blijvend slachtoffer zijn, want daarmee verspil je tijd en energie.

MENSELIJK EN MET COMPASSIE

Meer bereiken betekent menselijk en met compassie omgaan met anderen, zodat we ons kunnen verbinden. We hebben elkaar nodig als mens. We denken meer te bereiken door hard te werken. Zo houden we weinig tijd over voor verbinding met onze collega’s, vrienden en familie. Met iets minder hard werken, bereiken we meer: sociale relaties zijn erg belangrijk voor onze gezondheid en veerkracht.

RUIMTE VOOR ONTSPANNING

Als we ontspannen leven en werken, piekeren we minder. Voor het loskomen van de dagelijkse stroom van gedachten dienen we ruimte in ons hoofd te maken. Even niets doen, even zitten of lopen en ademen.