WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN COACH EN THERAPEUT?

Focus op nu versus focus op verleden

Het belangrijkste verschil tussen een psycholoog en een coach, is goed uit te leggen aan de hand van een metafoor. Stel dat je kraan lek is. Een coach helpt je dan uitzoeken hoe je de kraan kunt repareren en ook voorkomen dat hij weer lek dreigt te worden. Een therapeut helpt je te ontdekken hoe de kraan ooit lek kon worden. 

Bij coaching ligt de focus op het nu en de toekomst van de coachee. Op wie de coachee nu is, wat hij kan en wil bereiken. Het gaat om het benutten van zijn potentieel, mogelijkheden zien en doelen bereiken.

Een therapeut helpt mensen om (hardnekkige) psychische problemen en ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden te verwerken en te verhelpen. De nadruk ligt op meer inzicht in dieperliggende patronen vanuit het verleden van de cliënt. 

Als er tijdens de coaching iets is uit het verleden dat in het heden belemmerend werkt voor de coachee dan is daar zeker aandacht voor. Inzicht in oude patronen helpt om ze te doorbreken. Maar de focus ligt altijd op het nu en de toekomst, niet het verleden. 

Een professionele coach weet wanneer een vraagstuk niet geschikt is voor coaching en verwijst de coachee altijd door naar een psycholoog of een andere expert. Bijvoorbeeld bij verslaving, belemmerende angstklachten, ptss of depressie.

Gelijkwaardige relatie

Een coach zal de coachee altijd zien als een volwassen, volwaardig persoon die de antwoorden zelf weet te vinden. Het luisteren en stellen van de juiste vragen ondersteunen de coachee daarbij.

Bij een psycholoog is er sprake van een hulpverlener – cliënt verhouding. Dat betekent dat er meer een afhankelijkheidsrelatie is en dus niet helemaal gelijkwaardig.

Overeenkomsten

Coaching en therapie richten zich beiden op iemands persoonlijke ontwikkeling.
Beiden creëren een veilige, professionele, ondersteunende sfeer.
Bij beiden wordt er naar je geluisterd en worden er verdiepende vragen gesteld.
Beiden richten zich op veerkracht en weerbaarheid.
Zowel therapeuten als coaches kunnen je helpen bij levensvragen,
Beiden geven aandacht aan je kernovertuigingen en helpen je bij het veranderen van perspectief.

Het allerbelangrijkste bij de keuze tussen een therapeut of coach is dat je je veilig en vertrouwd voelt bij degene met wie je praat.