TEAM- & ORGANISATIECOACHING

Voor professionals, teams en organisaties die op zoek zijn naar effectieve en gezonde patronen van organiseren, innoveren, leren en samenwerken.

Met team- en organisatiecaching kun je de dingen die niet werken aanpakken en positieve verandering in gang zetten.

De coachsessies kunnen op de werkvloer plaatsvinden, maar het liefst op een andere locatie. Om zo ook letterlijk de dagelijkse gang van zaken los te laten en over te stappen op iets nieuws dat beter werkt.

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK

We leven in een dynamische tijd met snelle op elkaar volgende veranderingen. Onze werkomgevingen zijn veel complexer en hectischer dan voorheen.

Niet voor niets is ongezonde stress op het werk beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Belangrijk dus om snel positieve verandering in gang te zetten op onze werkvloeren.

Teamcoaching richt zich op het gehele team, zoals de naam al zegt, en organisatiecoaching op de gehele organisatie.

In teamcoaching ligt het accent niet op individuen. Soms is het wel zinvol om eerst individuele gesprekken te voeren, bijvoorbeeld bij grote onveiligheid.

Organisatiecoaching kan ook een basis vormen voor verdere teamcaching en individuele coaching van professionals en leiding.

TEAMCOACHING

Doel is samen reflecteren op de manier van (samen)werken. In dit proces ontstaat positieve verandering: meer inzicht in elkaar, groeiende samenwerking en werkplezier. Om zo het functioneren van het team te verbeteren en uitval van teamleden te voorkomen.

ORGANISATIECOACHING

Doel is bewustwording creëren en duurzame verandering teweeg brengen in de organisatie. Om zo de veerkracht, veranderkracht en het succes van de gehele organisatie te versterken. Een gezonde werkcultuur met veerkrachtige medewerkers die zich blijven ontwikkelen vormt hierbij de basis.

Het succes van een traject is sterk afhankelijk van de relatie tussen coach en klant. Daarom is een goede match erg belangrijk. Om de klik, aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om de opdracht goed te bepalen.

Hoe staat jouw team en/of organisatie ervoor? Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden?

OPBLOEIEN begeleidt mensen, teams en organisaties bij het versterken van hun veerkracht. Waar nodig wordt er samenwerking gezocht met andere professionals.

Elk mens, elk team en elke organisatie is uniek. Er is daarom geen standaard stappenplan. Wel een dynamische aanpak met aandacht voor het versterken van de fysieke, emotionele en mentale veerkracht van mensen.