TEAM- & ORGANISATIECOACHING EN INTERVISIE

VAN STRESS EN GEDOE
NAAR VERBINDING, WERKPLEZIER EN SUCCES

Voor professionals, teams en organisaties die op zoek zijn naar effectieve en gezonde patronen van organiseren. innoveren, leren en samenwerken, zijn team-, organisatiecaching en intervisie geschikt.

Stress, achterblijvende resultaten en gedoe in de samenwerking zijn symptomen van een team- of organisatiesysteem dat uit balans is. OPBLOEIEN werkt, gebaseerd op jarenlange ervaring in het begeleiden van groepen en individuele coaching, met methoden die de balans herstellen en een cultuur voor samen leren en creëren stimuleren.

WAAROM BELANGRIJK

We leven in een dynamische tijd met snelle op elkaar volgende veranderingen. Onze werkomgevingen zijn veel complexer en hectischer dan voorheen.

Niet voor niets is ongezonde stress op het werk beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Belangrijk dus om snel positieve verandering in gang te zetten op onze werkvloeren.

Team- & organisatiecaching en intervisie zijn mooie manieren om bewustwording en duurzame, positieve verandering in gang te zetten.

TEAMCOACHING

Doel is samen reflecteren op de manier van (samen)werken. In dit proces ontstaat positieve verandering: meer inzicht in elkaar, groeiende samenwerking en werkplezier. Om zo de stress te verminderen, het functioneren van het team te verbeteren en uitval van teamleden te voorkomen.

ORGANISATIECOACHING

Doel is bewustwording creëren en duurzame verandering teweeg brengen in de organisatie. Om zo de veerkracht, veranderkracht en het succes van de gehele organisatie te versterken. Een gezonde werkcultuur met veerkrachtige medewerkers die zich blijven ontwikkelen vormt hierbij de basis.

INTERVISIE

Doel is samen reflecteren, leren en het effectief handelen in organisaties te verbeteren. Het draagt bij aan een gezonde werkcultuur waarin mensen zich blijven ontwikkelen en samenwerken.

SUCCES VAN EEN TRAJECT

Het succes van een traject is sterk afhankelijk van de relatie tussen coach en klant. Daarom is een goede match erg belangrijk. Om de klik, aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om de opdracht goed te bepalen.

De coachsessies kunnen op de werkvloer plaatsvinden, maar het liefst op een andere locatie. Om zo ook letterlijk de dagelijkse gang van zaken los te laten en over te stappen op iets nieuws dat beter werkt.

Hoe staat jouw team en/of organisatie ervoor? Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden?

OPBLOEIEN begeleidt mensen, teams en organisaties bij het versterken van hun veerkracht. Waar nodig wordt er samenwerking gezocht met andere professionals.

Elk mens, elk team en elke organisatie is uniek. Er is daarom geen standaard stappenplan. Wel een dynamische aanpak met aandacht voor het versterken van de fysieke, emotionele en mentale veerkracht van mensen.