TARIEVEN 1 OP 1 COACHING

CHRONISCHE STRESS
OVERSPANNENHEID
BURN-OUT

Het voorkomen en herstellen van chronische stress, overspannenheid en burn-out vraagt om meerdere sessies. Daarom zijn er 4 coachprogramma’s beschikbaar, afhankelijk van de ernst van de klachten. De inhoud van een coachprogramma is altijd maatwerk.

Na het gratis kennismakingsgesprek wordt in overleg de duur van het programma bepaald en komt er een persoonlijk plan van aanpak.

Hieronder zijn de 4 coachprogramma’s met de daarbijbehorende tarieven nader uiteengezet.

1. REFRESH

preventieve coaching gericht op het vergroten van de veerkracht en het werk/levensplezier

2. RECHARGE & REFLECT

6 weken programma
bij ernstige signalen van chronische stress

3. RELAX & REBALANCE

3 maanden programma om blijvend
te herstellen van overspannenheid

4. RISE & SHINE

6 maanden programma om blijvend
te herstellen van burn-out

1. REFRESH / 4 WEKEN TOT 6 MAANDEN

Dit coachprogramma is preventief en geschikt om de veerkracht, het werk- en levensplezier te vergroten. Het plan van aanpak wordt samen gemaakt. In dit plan staat een afgebakende coachvraag centraal, plus de uren coaching die nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken.

Een coachsessie duurt gemiddeld 75 minuten en vindt plaats tijdens een wandeling in de buitenlucht of in een ruimte die geschikt is voor mindfulness, ademwerk en yoga, afhankelijk van de behoefte. Wekelijkse oefeningen en opdrachten zijn onderdeel van het programma, een verslag of rapportage voor de werkgever niet, tenzij dit nadrukkelijk van tevoren is afgesproken tegen een kleine meerprijs.

 • 4 coachsessies: € 600,- exclusief 21% BTW
 • 6 coachsessies: € 840,- exclusief 21% BTW

2. RECHARGE & REFLECT / 6 WEKEN PROGRAMMA

Dit coachprogramma is geschikt voor mensen die ernstige stresssignalen vertonen maar nog niet uitgevallen zijn. In dit programma zetten we in op rust, bewustwording en positieve verandering, zodat uitval voorkomen kan worden.

 • Intake
 • Plan van aanpak op maat
 • 6 coachsessies in combinatie met wandelen, mindfulness, ademwerk of yoga (gemiddeld 75 minuten per sessie)
 • 1 dagretraite in kleine groep op mooie locatie
 • online training ‘OPBLOEIEN bij stress & burn-out’
 • wekelijks oefeningen en opdrachten
 • wekelijks 1 keer telefonisch contact
 • ingesproken meditaties
 • indien nodig rapportage voor werkgever of UWV
 • Terugvalpreventieplan

—> € 1650,- exclusief 21% BTW

3. RELAX & REBALANCE / 3 MAANDEN PROGRAMMA

Dit begeleidingsprogramma is geschikt voor mensen met ernstige signalen van overspannenheid die dreigen uit te vallen of al (gedeeltelijk) zijn uitgevallen. Rust en de oorzaken van stress wegnemen zorgen voor een snel herstel. Om in de toekomst overspannenheid en burn-out tegen te gaan zijn bewustwording en het in gang zetten van positieve verandering belangrijk.

 • Intake
 • Plan van aanpak en eventueel dagprogramma op maat
 • max. 8 coachsessies in combinatie met wandelen, mindfulness, ademwerk of yoga (gemiddeld 75 minuten per sessie)
 • 1 dagretraite in kleine groep op mooie locatie
 • 4 sessies bij osteopaat of shiatsutherapeut (gemiddeld 60 minuten per sessie) om het lichamelijke herstel te bevorderen
 • online training ‘OPBLOEIEN bij stress & burn-out’
 • wekelijks oefeningen en opdrachten
 • wekelijks 1 keer telefonisch contact
 • steun via whatsapp
 • ingesproken meditaties
 • indien nodig korte rapportages voor werkgever of UWV
 • Terugvalpreventieplan

—> € 3150,- exclusief 21% BTW

Het kan zijn dat er al herstel plaatsvindt in minder dan 8 coachsessies. De niet-gemaakte coachsessies blijven nog een jaar staan en kunnen gebruikt worden voor nazorg.

4. RISE & SHINE / 6 MAANDEN PROGRAMMA

Dit begeleidingsprogramma is geschikt voor mensen die burn-out zijn. De begeleiding is intensief zonder dat er druk uitgeoefend wordt. Het herstel ontstaat “vanzelf” tijdens het doorlopen van de verschillende herstelfasen. Naast herstel is het doel van dit programma bewustwording en gedragsverandering om zo ook in de toekomst een burn-out te voorkomen. Blijvend herstel dus.

 • Intake
 • Plan van aanpak en dagprogramma op maat
 • max. 16 coachsessies in combinatie met wandelen, mindfulness, ademwerk of yoga (gemiddeld 75 minuten per sessie)
 • 2 dagretraites in kleine groep op mooie locatie
 • 8 sessies bij osteopaat of shiatsutherapeut (gemiddeld 60 minuten per sessie) om het lichamelijke herstel te bevorderen
 • online training ‘OPBLOEIEN bij stress & burn-out’
 • wekelijks oefeningen en opdrachten
 • wekelijks 1 keer telefonisch contact
 • steun via whatsapp
 • ingesproken meditaties
 • indien nodig korte rapportages voor werkgever of UWV
 • Terugvalpreventieplan

—> € 5980,- exclusief 21% BTW

Het kan zijn dat er al herstel plaatsvindt in minder dan 16 coachsessies. De niet-gemaakte coachsessies blijven nog een jaar staan en kunnen gebruikt worden voor nazorg.

NAZORG

Als er volledig herstel heeft plaatsgevonden is er de mogelijkheid om te investeren in goede nazorg. Reintegratie gaat vaak met vallen en opstaan. Een regelmatige check-up ondersteunt in het bewaken van grenzen, veranderen van ongezonde, vastzittende patronen en het dagelijks maken van goede keuzes.

 • 4 coachsessies: € 600,- exclusief 21% BTW
 • 6 coachsessies: € 800,- exclusief 21% BTW