SAMEN LEREN & CREËREN IN ORGANISATIES

Maatwerk op basis van de problemen die er spelen

Voor organisaties en professionals die op zoek zijn naar effectieve en gezonde patronen van organiseren, innoveren, leren en samenwerken.

Om echte oplossingen te vinden hebben we de stem en intelligentie van alle betrokkenen nodig. Samen weet en kun je meer. De huidige werkomgevingen en wereld zijn te complex geworden voor oplossingen die via hiërarchie, een elitegroepje of een vastomlijnd model in gang gezet worden. Juist het delen van waarheden en ervaringen zorgen voor meer wijsheid, creativiteit en duurzame oplossingen. Naast elkaar staan, gezamenlijke doelen hebben, elkaars talenten en ideeën waarderen, inleven en samen iets scheppen zijn belangrijk. Het geheel is meer dan de som der delen. Organisaties hebben collectieve wijsheid, meer dan ooit, nodig om te overleven.

In de leerprogramma’s van OPBLOEIEN laten we ons inspireren door de uitgangspunten en werkvormen uit The Art of Hosting.

The Art of Hosting is een antwoord op een wereld die in toenemende mate complex en gefragmenteerd is. Een wereld waarin echte oplossingen en innovaties in een breder kader van collectieve wijsheid en actie liggen, en niet in één leider of opvatting. Het is een inspirerende benadering voor (sociale) verandering. De veronderstelling en de ervaring dat mensen een enorme rijkdom en veerkracht bezitten, vormt de basis.

Het bepalen van de kernvraag staat bij elke methode of werkvorm in deze benadering centraal. Het is de moeite waard om tijd te besteden aan onze vragen, omdat ze deuren openen naar antwoorden.

OPBLOEIEN begeleidt mensen, teams en organisaties bij het versterken van hun veerkracht. Waar nodig wordt er samenwerking gezocht met andere professionals.

Elk organisatie is uniek. Er is daarom geen standaard stappenplan. Wel een dynamische aanpak met aandacht voor het versterken van de fysieke, emotionele en mentale veerkracht van mensen.