ORGANISATIECOACHING

In de organisatiecaching van OPBLOEIEN laten we ons inspireren door de uitgangspunten van The Art of Hosting. Deze benadering is een antwoord op een complexe wereld die in hoog tempo continu verandert. Een wereld waarin echte oplossingen en innovaties in een breder kader van collectieve wijsheid en actie liggen. De veronderstelling en de ervaring dat mensen een enorme rijkdom en veerkracht bezitten, vormen de basis. Het bepalen van de kernvraag staat in deze benadering centraal. Het is de moeite waard om tijd te besteden aan onze vragen, omdat ze de deuren openen naar antwoorden.

Doel van organisatiecaching is bewustwording creëren en duurzame verandering teweeg brengen in de organisatie. Om zo de veerkracht, veranderkracht en het succes van de gehele organisatie te versterken. Een gezonde werkcultuur met veerkrachtige medewerkers die zich blijven ontwikkelen vormt hierbij de basis.

Mogelijke thema’s:

  • Veerkracht en veranderkracht 
  • Omgaan met stress en werkdruk
  • Vertrouwen tussen management en professionals in de organisatie
  • Veilige werksfeer en samenwerking in de organisatie
  • Betrokkenheid en eigenaarschap in organisatie
  • Samen leren en creëren
  • Hoe inspireren we elkaar om samen te leren en te veranderen?

Organisatiecoaching kan een basis vormen voor verdere coaching van professionals, leiding en teams.

Het succes van een traject is sterk afhankelijk van de relatie tussen coach en klant. Daarom is een goede match erg belangrijk. Om de klik, aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om de opdracht goed te bepalen.

Hoe staat jouw organisatie ervoor? Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden?

OPBLOEIEN begeleidt mensen, teams en organisaties bij het versterken van hun veerkracht. Waar nodig wordt er samenwerking gezocht met andere professionals.

Elk mens, elk team en elke organisatie is uniek. Er is daarom geen standaard stappenplan. Wel een dynamische aanpak met aandacht voor het versterken van de fysieke, emotionele en mentale veerkracht van mensen.