INTERVISIE

MET PLEZIER SAMEN LEREN

Samen weet en kun je meer. De huidige werkomgevingen zijn complex geworden. Het delen van waarheden en ervaringen zorgen voor meer wijsheid, creativiteit en duurzame oplossingen.

Intervisie is een manier om samen met collega’s of vakgenoten te leren van vragen en problemen in het werk. Intervisie heeft een positief effect op de sfeer in een groep. Het versterkt het solidariteitsgevoel, vermindert stress, stimuleert het lerend vermogen en bevordert het effectief handelen van mensen.

Intervisie helpt bij het (verder) ontwikkelen van vaardigheden, zoals actief luisteren, reflecteren, open staan voor feedback, empathie, stellen van open vragen, creatief denken, co-creatie, innovatie en teamwork.

HOE WERKT HET?

In een intervisiebijeenkomst brengen deelnemers in de vorm van een casus hun vraagstukken in en doen ze een beroep op de expertise van de andere deelnemers om zo waardevolle inzichten te krijgen. Een casus wordt besproken met hulp van een gekozen intervisiewerkvorm. De inbrenger van de casus bepaalt hoe lang en diepgaand zijn casusbespreking duurt. De anderen denken mee, stellen vragen en geven feedback en suggesties. Aan het einde formuleert de inbrenger van de casus wat hij heeft geleerd. Ook de andere deelnemers kunnen aangeven wat zij hebben geleerd.

Het gaat bij intervisie niet persé om het geven van oplossingen voor een probleem, maar om het creëren van antwoorden door vragen te stellen. Deze vragen brengen de casusinbrenger bewustwording en helpen om een nieuwe manier van denken te ontwikkelen om zo inzicht te krijgen in zijn probleem of vraagstelling.

De ideale intervisiegroep bestaat ongeveer uit vier tot acht deelnemers.

De intervisiebegeleiding van OPBLOEIEN zorgt voor:

  • een veilige omgeving
  • de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken
  • feedback op communicatieve en reflectieve vaardigheden binnen een intervisiegroep

Een intervisie groep heeft op een gegeven moment genoeg bagage om zelf de intervisies te organiseren.

Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden?

OPBLOEIEN begeleidt mensen, teams en organisaties bij het versterken van hun veerkracht. Waar nodig wordt er samenwerking gezocht met andere professionals.

Elk mens, elk team en elke organisatie is uniek. Er is daarom geen standaard stappenplan. Wel een dynamische aanpak met aandacht voor het versterken van de fysieke, emotionele en mentale veerkracht van mensen.