VERBINDEND & CREATIEF LEIDERSCHAP

Wil je een cultuur creëren van bloei en groei? Geloof je in de kracht van verbinding en co-creatie?

 

 • Van leiderschapsprogramma, compacte inspiratieworkshop, training tot coaching
 • Voor leiders die geloven in de enorme kracht van verbinding en co-creatie
 • Methodiek: Theory U, Verbindende Communicatie en Appreciative Inquiry
 • Maatwerk en helderheid in opdracht, zodat het werk aansluit op de behoeften
 • Inclusief evaluatie met aanbevelingen
 • Trainingsacteur is optioneel

 

Uitleg Verbindend & Creatief Leiderschap


De essentie van leiderschap is mensen motiveren en in beweging brengen.
Bij verbindend en creatief leiderschap doe je dat niet via regels of hiërarchie, maar door mensen intrinsiek te motiveren het beste in zichzelf en elkaar naarboven te halen.

De wereld blijft door allerlei (technologische) ontwikkelingen in rap tempo veranderen. We gaan naar een tijd waar bezit van kennis geen macht meer geeft, maar delen het nieuwe hebben wordt. Leiderschap gaat niet meer over visie. Het gaat over het stimuleren van verbinding, samenwerking en participatie. En over het creëren van een ruimte voor creativiteit om innovatieve oplossingen voor problemen te realiseren. Met deze vorm van leiderschap creëer je een wereld waar je bij wilt horen, een wereld waarin je je verbonden voelt. Het gaat echt om ruimte geven, een podium creëren waar mensen kunnen bloeien en groeien.

Deze vorm van leiderschap gaat over doen waar je in gelooft, jezelf zijn en van daaruit handelen en keuzes maken. Dat betekent: empathie, luisteren, verbinden, waarderen, wijsheid stimuleren, samenwerken, ondernemerschap, duurzaamheid, veerkracht en veel creativiteit. De participatie en het leiderschap van elk teamlid is hierbij van belang.

Afhankelijk van de ervaring en de leerbehoeften maken we een programma.

 

Mogelijke onderdelen van het programma

 

 • Connectie maken met jezelf, emoties, triggers, behoeften en waarden
 • Bewustworden van je eigen communicatiestijl en manier van leidinggeven
 • Bewustworden van hoe je bent opgevoed met ideeën over macht, belonen & straffen, in goed of fout denken, en hoe dit anders kan
 • Empathie en gevoelsleven versterken bij jezelf en anderen
 • Verbindende communicatie toepassen
 • Energie en inspiratie losmaken
 • Ruimte geven in plaats van controleren of zelfdoen
 • Moed om eigen kwetsbaarheid uit te dragen
 • In contact staan met eigen gevoelens en behoeften, en die van een ander
 • Werken vanuit waarden, principes en ethiek (niet vanuit regels)
 • Zelforganisatie, ondernemerschap en eigen initiatief stimuleren
 • Collectieve wijsheid van teams stimuleren en benutten (co-creatie)
 • Connectie en samenwerking in teams via dialoog en empathie stimuleren
 • Positieve psychologie toepassen

 

angela pagonidisNieuwsgierig? Neem persoonlijk contact op voor meer informatie! 
Ik kom ook graag op bezoek om persoonlijk kennis te maken.

Stuur een email naar: mail@opbloeien.net.
Of bel 06 – 42 27 52 62.