VERTROUWEN & VEILIGE SFEER

bench-sea-sunny-manStel je een wereld voor waar vertrouwen geen uitzondering is, maar volop aanwezig is. Een wereld waar we ons veilig en geïnspireerd voelen op het werk en in relaties. Vertrouwen kan angsten wegnemen, waardoor we durven te leven zoals we het ons hadden voorgesteld. Met vertrouwen is er hoop, geloof in iemand of iets en een positieve instelling. Er is moed om te ondernemen en te veranderen. Je riskeert tenslotte meer als je geen enkel risico neemt. En dat geldt ook zeker voor organisaties.

Empathie en verbinding brengen vertrouwen en veiligheid in organisaties. Mensen willen graag zinvol bezig zijn, leren, delen en inspireren. De moed om jezelf te laten zien, inzichten en oplossingen te delen, daar is een open, menselijke cultuur voor nodig. Een cultuur waarin je niet gestraft wordt als je fouten maakt. Een cultuur die de kracht van kwetsbaarheid waardeert, omdat zo moed en betrokkenheid gestimuleerd worden.