VERBINDENDE COMMUNICATIE

WAT IS VERBINDENDE COMMUNICATIE?

Verbindende communicatie is een krachtige, effectieve en respectvolle manier om te communiceren, gebaseerd op gelijkwaardigheid en empathie. Het is een must binnen teams, tussen teams onderling en ook met klanten en partners. Verbindende communicatie opent deuren en creëert een win-win voor alle betrokkenen. Het helpt om in moeilijke situaties sneller tot oplossingen te komen en heftige conflicten te voorkomen. Ook kun je het gebruiken in bemiddeling en verzoening van conflicten die uit de hand zijn gelopen.

De gebruikte methodiek is gebaseerd op Nonviolent Communication (NVC) van Marshall Rosenberg en heeft als kern dat je de behoeftes van anderen en jezelf geen geweld aan doet. De methodiek is eenvoudig van opzet, makkelijk te begrijpen en ook zeer toepasbaar in organisaties. Ze stimuleert verbinding, vertrouwen en samenwerking.

 

EERLIJK & MENSELIJK, GAAT NIET OVER LIEF ZIJN

foto 3Eerlijk contact met onszelf en onze behoeften, en respectvol omgaan met die van andere mensen, dat maakt ons menselijk. Doordat we van jongs af aan leren om te geloven in iets destructiefs als goed en kwaad, straf en beloning, en in hiërarchische machtsstructuren, leren we niet om bewust te denken, voelen en handelen. We doen vaak iets omdat het van ons verwacht wordt, niet omdat we het echt willen. Dat werkt beperkend en is vaak schadelijk voor de motivatie en creativiteit.

Door te leren dat we ons menselijk en verantwoordelijk kunnen gedragen door gevoelens en behoeften serieus te nemen, daarover te communiceren, kunnen we veranderen. In essentie hoeven we hiervoor weinig te doen, behalve met aandacht, empathie en openheid te luisteren en eerlijk, oordeelvrij te uiten.
Gelukkig betekent verbindend communiceren niet dat je niet boos zou mogen zijn of boosheid niet zou mogen uiten. Het geeft je alleen mogelijkheden om je boosheid op een niet-schadelijke, meer respectvolle wijze te uiten. Verbindende communicatie gaat niet over aardig of lief zijn, maar over echt en open zijn over wat er speelt in je hart en leven. In verbindende communicatie richten we ons op wat we:
1. waarnemen
2. voelen
3. nodig hebben
4. willen verzoeken om het leven te verrijken.

 

WAARDEREN VAN GEVOELENS

foto-69In verbindende communicatie gaan we onze gevoelens weer leren voelen. Onze woordenschat van gevoelens is vaak kleiner dan die van scheldwoorden. We hebben geleerd om in ons hoofd te zitten, ons aan te passen aan anderen, onze gevoelens te onderdrukken en te negeren. We voelen onze gevoelens in het ergste geval niet meer. Of we gebruiken onze emoties als wapens om onszelf te beschermen.

Zeker op het werk durven we niet kwetsbaar te zijn, want dit zou niet zakelijk zijn. Hierdoor reageren we niet bewust op wat er allemaal speelt in organisaties, maar vaak onbewust. Emoties als boosheid, angst en verdriet worden onderdrukt of op een “verborgen” manier geuit. Of juist bewust om aan te vallen. Dit leidt tot politieke spelletjes op de werkvloer, pestgedrag, geroddel, uitsluiten van mensen, ontevreden werknemers, gebrekkige prestaties, weinig samenwerking en zelfs een hoog ziekteverzuim.

Door gevoelens te eren, waarderen we onszelf en onze medemens. Gevoelens ontstaan door behoeften die al dan niet vervuld worden. Door meer contact te hebben met de menselijke behoeften achter gedrag en gevoelens, en niet te blijven hangen in oordelen en verwijten, ontstaat verbinding. Verbinding met jezelf en met anderen.

 

ONTWIKKELEN WOORDENSCHAT

Onze gebrekkige woordenschat van gevoelens helpt ons niet. Door een woordenschat te ontwikkelen waarmee we gevoelens kunnen waarnemen, voelen en benoemen, kunnen we gemakkelijker empathisch zijn, communiceren over wat er echt speelt en verbinding aangaan.

 

ECHT LUISTEREN

Het is helend en verbindend als een ander mens je werkelijk hoort en ziet, zonder dat die vervalt in oordelen, tips of adviezen. Zo kun je in contact komen met wat er werkelijk speelt, met de behoeftes die hier onder liggen.

Helaas hebben we als mens een overontwikkelde neiging tot analyseren en het zoeken naar een oplossing om de boel te ‘fixen’. Je ervaart het daarom waarschijnlijk heel weinig in je leven, dat iemand echt naar je luistert. Wat een gemis is, omdat het wonderlijk is hoe de dingen oplosbaar en helder worden als iemand je echt hoort, met ware empathie, dus zonder je te willen ‘fixen’.

Jij kunt een positief verschil maken en de methodiek van verbindende communicatie gaan toepassen in je werk en leven. Je zult merken dat je relaties veranderen, hechter worden.

 

MET DANK AAN:

14-marshall-b.-rosenberg