VEERKRACHT

foto 3Veerkracht is in de huidige complexe tijd van snelle, chaotische veranderingen enorm belangrijk. De soepelheid om terug te veren na teleurstellingen, problemen, verlies of narigheid is een essentiële vaardigheid geworden, niet alleen voor mensen maar ook voor organisaties. Moeilijkheden kunnen je versterken of verzwakken. Hoe je ermee omgaat, dat bepaalt het vervolg. Het gaat niet alleen om winnen, maar ook om doorgaan na verlies. De moed om door te gaan en ervan te leren maakt mensen en organisaties krachtig.

Voor het doorgaan na verlies en tegenslag is empathie nodig. Empathie voor het verdriet of lijden dat ontstaan is door de moeilijkheden en het verlies. Anderen kunnen je die empathie geven, maar je kunt die ook jezelf geven. Door in contact te staan met je gevoelens, krijg je weer zicht op wat je nodig hebt. Daarna kun je weer handelen in de richting die je op wil. En dat laatste is heel belangrijk: doe iets omdat je een bijdrage wilt leveren aan het leven. Vanuit zelfrespect en mededogen. Niet vanuit schaamte of schuld.

Naast empathie zorgen het versterken van dankbaarheid, acceptatie, intrinsieke motivatie, waardegestuurd gedrag, positieve emoties en hechte relaties ook voor meer veerkracht.

 

KENMERKEN

Weerstand tegen verandering versus Omarmen van verandering

Sociale gehoorzaamheid versus Sociale betrokkenheid

Regels versus Waarden, principes en ethiek

Oordelen versus Empathie

Volgens van instructies versus Eigen regie, leiderschap, autonomie

Controleren van de omgeving versus In harmonie zijn met de omgeving

Uitvoeren versus Blijven ontdekken en verbeteren

“Ik win, jij verliest” versus “We winnen allemaal”

Emotioneel onbekwaam versus Emotionele intelligentie

1 manier van doen versus Diverse, complexe manieren van doen & reageren

Onbewust handelen, zonder nadenken versus Bewust handelen en kiezen