STORYTELLING

Elk begin is tenslotte niet meer dan een vervolg, en het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden.

Liefde op het eerste gezicht, W. Szymborska

13239023_1032306563471616_4601977808038443050_nStorytelling is de vorm waarin we van oudsher met elkaar communiceren, waarmee we betekenis geven aan ervaringen, onze geschiedenis begrijpen en dromen over de toekomst. Daarom zijn verhalen ook zo krachtig, vooral als we ze positief formuleren.

Een organisatie kun je zien als een verhaal-in-wording; met elkaar bouwen en kiezen we de mogelijkheden. Het verhaal van je organisatie kun je een wending geven, je kunt de route kiezen. Dat verhaal maakt ook duidelijk: waarom zijn we er, wie zijn we, waarin zijn we uniek en waar dromen we over? Het is een strategisch vertrekpunt voor alle communicatie en bedoeld voor iedereen die van belang is voor het succes van de organisatie: personeel, klanten, relaties, stakeholders en andere betrokkenen.
Het verhaal verwerk je consequent in alle belangrijke interne en externe communicatie. Medewerkers willen graag werken voor een organisatie waarmee ze zich verbonden voelen. Klanten kopen geen product, maar een verhaal over waarom je doet wat je doet, wat je betekenis is. Als je duidelijk maakt welke richting je op wilt en waarom, dan kunnen mensen je volgen en in je geloven. Storytelling inspireert, vooral als je mensen de ruimte geeft om bij te dragen aan het verhaal van de organisatie.