MOED OM KWETSBAARHEID TE LATEN ZIEN

vulnerabilityKwetsbaarheid is niets anders dan onzekerheden trotseren, risico’s nemen en je emotioneel blootgeven. Je kwetsbaar opstellen vraagt om moed, moed om jezelf te laten zien, zonder masker waarachter je je kunt verschuilen. Het is spannend en soms beangstigend, omdat je de controle loslaat. Maar het is ook de moeite waard, omdat het de bron is van hoop, medeleven, verbondenheid, creativiteit en vernieuwing.

Empathie zorgt voor een cultuur waarin we kwetsbaarheid waarderen en is een tegengif voor een schadelijke schaamtecultuur. Schaamte kweekt angst, daardoor durven we ons niet meer kwetsbaar op te stellen, en dat is funest voor betrokkenheid, innovatie, creativiteit, productiviteit en vertrouwen, zegt onderzoekster Brené Brown.

Beschuldigingen, geroddel, voortrekkerij, scheldpartijen en machtsmisbruik zijn allemaal gedragssignalen die aangeven dat een cultuur is doortrokken van schaamte. Een nog duidelijker signaal is het gebruik van schaamte als managementtool. Zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat mensen op leidinggevende posities anderen koeioneren, ondergeschikten bekritiseren in het bijzijn van collega’s, mensen publiekelijk uitbranders geven, of beloningssystemen instellen die mensen doelbewust kleineren, een gevoel van schaamte geven of vernederen?

Als schaamte als managementtool wordt ingezet, moeten we onmiddellijk actie ondernemen. Het is ongezond en besmettelijk. Als werknemers worden belast met schaamte, kun je er vanuit gaan dat ze het doorgeven aan hun klanten, collega’s en gezinnen.