LEREN VAN NATUURWETTEN

India & Thailand 2009 1064 (2)Er zijn wetten in de natuur waarop we kunnen vertrouwen en waarvan we kunnen leren, zodat we meer kunnen vertrouwen. Als we ons realiseren dat alles in de natuur continu verandert, kunnen we niet anders dan concluderen dat wij als mens ook continu kunnen veranderen, en daarmee ook organisaties en systemen. Het leven is niet statisch. Bepaalde natuurwetten zorgen voor beweging; dat een bos gecreëerd wordt of een woestijn, of een menselijk lichaam.

 

VIA GEVEN EN ONTVANGEN

We staan continu in wisselwerking met onze omgeving. Als je de energie van deze wisselwerking stilzet, dan stop je de stroom en gaan dingen klonteren, stollen, stagneren. Circulatie houdt alles levend en vitaal.

Elke relatie is gebaseerd op deze wisselwerking. Het gaat om geven en ontvangen. Geven brengt ontvangen met zich mee, en vice versa. Belangrijk is de intentie achter het geven en ontvangen, deze moet zowel de gever als de ontvanger gelukkig maken. Geluk houdt het leven in stand en zorgt voor groei.

We hebben allemaal bepaalde aannames over hoe de dingen zouden moeten zijn. Vaak worden deze aannames niet uitgesproken en soms zijn we er zelf niet eens bewust van. Maar ze bepalen wel onze acties. Daarom is het zo belangrijk om bewust van ze te zijn en ze te delen met onze omgeving. Dat geeft helderheid en vertrouwen. Zelfconnectie met je waarden en behoeften is nodig om volwaardig een bijdrage te kunnen leveren en om jezelf in alle oprechtheid en kwetsbaarheid te laten zien.

Elke actie is een kracht en de reactie keert met dezelfde kracht maar ons terug. Wat we zaaien, zullen we oogsten. In ons leven maken we continu keuzes. Het is belangrijk om stil te staan bij:

  • Wat zijn de consequenties van deze keuze?
  • Vertrouw ik erop dat deze keuze mij en anderen die erdoor beïnvloed worden, succes en geluk brengen?

 

VIA INTENTIE EN WENS

Als mens hebben we een bewustzijn met twee kenmerken: aandacht en intentie. Aandacht geeft energie en intentie transformeert. Dat waar je aandacht aangeeft, zal sterken worden in je leven. Datgene waar je geen aandacht aangeeft, zal verschrompelen, uiteenvallen en verdwijnen.

Alles in de natuur hangt samen en organiseert zichzelf. Mensen die met elkaar leven of werken schenken aandacht aan hetgeen belangrijk voor hun is. Ze zullen oplossingen bedenken die duurzaam zijn, omdat ze zich verantwoordelijk voelen.

Ze zullen zelf de acties die hiervoor nodig zijn, organiseren. Daar kun je op vertrouwen. Dan heeft niet één persoon de regie, maar het gehele team.

Natuurlijk kun je ook resultaten bereiken door er als individu veel moeite voor te doen. Maar dat heeft zijn prijs, namelijk veel stress.

Als je wilt opschieten en haasten, loop dan alleen. Als je verder wilt komen, loop dan samen. Dat is een oude Afrikaanse wijsheid.

 

VIA EEN DOEL & ZINGEVING

Je hebt allemaal een doel in het leven; een uniek talent dat je aan anderen kan geven op je eigen unieke wijze. Een talent waarop je kunt vertrouwen. Daarom zijn de volgende vragen belangrijk:

  • Wat zijn mijn unieke talenten waar ik op kan vertrouwen en waarmee ik van dienst kan zijn?
  • Hoe kan ik helpen, zodat er een positieve verandering optreedt?

 

VIA AFSTAND NEMEN VAN ZEKERHEID

In de natuur ontstaat vernieuwing aan de rand van chaos en orde: “chaorde”. En dat is een periode van onzekerheid en angst. Het is belangrijk om niet te snel te willen gaan. Stel de juiste vragen om erachter te komen wat het echte probleeem is. Ga niet te snel naar de antwoorden. Heb het vertrouwen om geduldig te zijn.

Mensen zijn continu op zoek naar zekerheid. Deze zoektocht is een illusie, want niets is zeker (behalve de dood). Het zoeken naar zekerheid is een gehechtheid aan het bekende. Het bekende is ons verleden. Door zekerheid te zoeken gaan we niet vooruit, raak je slachtoffer van het verleden.

Door in het onbekende te stappen, verruim je je blik en je leven: je staat open voor alle mogelijkheden en laat de controle los.

 

VIA BEWEGING EN STILTE

De bron van beweging is pure potentialiteit. Dit kun je lijfelijk ervaren door in stilte getuige te zijn van alles wat om je heen leeft. Door bijvoorbeeld in stilte naar een zonsondergang te kijken, naar het geluid van een zee of fontein in een park te luisteren, door de vogels te horen kwetteren. Zo wordt je bewust van de klop van het leven en het tikken van je eigen hart.

Via stilte maak je contact met jezelf en je behoeften. Het zorgt ervoor dat je in het hier en nu bent, en kunt omgaan met de dynamische, chaotische wereld om je heen en je eigen onrustige geest vol ideeën en gedachten. De combinatie van stilte en beweging geven je toegang tot je creatieve geest. En als je daar eenmaal vrije toegang tot hebt, ontstaat er bijna als vanzelf een enorme bron aan vertrouwen en moed om mee te gaan in de stroom van het leven.