COCREATIE, SAMENWERKING & COLLECTIEVE WIJSHEID

GEHEEL IS MEER DAN SOM DER DELEN

Voor creativiteit en innovatie hebben we geen Einsteins nodig, maar mensen met verschillende expertises die samenwerken aan het oplossen van problemen.

Juist in deze hectische tijd met een complexe, globale economie vol snelle veranderingen is het belangrijk om je te kunnen inleven in wat je klanten en concurrenten beweegt, zodat je hierop kunt inspelen. Dit lukt niet als je geen oog en oor hebt voor de mensen in je organisatie. De wereld is namelijk te complex geworden. Je hebt de inzichten van meerdere mensen nodig om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen, en niet die van één of een klein elitegroepje. Juist de uitwisseling van waarheden en ervaringen zorgen voor meer deskundigheid, creativiteit en duurzame oplossingen.

Empathie en verbinding zijn de sleutels tot vruchtbare samenwerking. Naast elkaar staan, gezamenlijke doelen hebben, elkaars talenten en ideeën waarderen, inleven en samen iets scheppen zijn belangrijk. Het geheel is meer dan de som der delen. Zonder samenwerking bereik je geen grote dingen en ontstaat er niet zoiets als cocreatie en collectieve wijsheid. En die hebben wij en organisaties, meer dan ooit, hard nodig om te overleven.

Om je te kunnen verbinden met anderen is verbinding met jezelf, je waarden, behoeften en dat wat je in de wereld wil zetten, essentieel.

 

THE ART OF HOSTING

Voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe, effectieve en gezonde patronen van organiseren, innoveren, leren en samenwerken is The Art of Hosting een praktische, inspirerende benadering met veel methoden en werkvormen.

art of hostingThe Art of Hosting is een antwoord op een wereld die in toenemende mate complex en gefragmenteerd is. Een wereld waarin echte oplossingen en innovaties in een breder kader van collectieve wijsheid en actie liggen, en niet in één leider of opvatting. Het is een inspirerende benadering voor sociale verandering. De veronderstelling en de ervaring dat mensen een enorme rijkdom en veerkracht bezitten, vormt de basis.

Het bepalen van de kernvraag staat bij elke methode of werkvorm in deze benadering centraal. Het is de moeite waard om tijd te besteden aan onze vragen, omdat ze deuren openen naar antwoorden.

Enkele namen van de methoden die deze benadering gebruikt: open circle, world café, open space technology, appreciative inquiry en proaction café.

 

THEORU U

i-amTheory U, ontwikkeld door Otto Scharmer is ook een boeiende benadering om verandering via cocreatie te bewerkstelligen. Uitgangspunt is dat je als mens eerst zelf een diepgaande, persoonlijke verandering moet doorlopen voordat je over kunt gaan tot actie.