AANPAK

Zonder verbinding, goede communicatie en samenwerking bereik je geen grote dingen en ontstaat er niet zoiets als collectieve wijsheid oftewel co-creatie. Voor echte vernieuwing hebben we geen Einsteins nodig, maar mensen met verschillende expertises die samenwerken aan doelen die we belangrijk vinden.

 

INSPIRATIE

Inspiratiebronnen van de aanpak van OPBLOEIEN:

 

ECHTE OPLOSSINGEN CREËEREN WE SAMEN


Juist de uitwisseling van diverse waarheden, kennis, verhalen en ervaringen zorgen voor meer deskundigheid, creativiteit en duurzame oplossingen voor problemen. En die hebben we meer dan ooit nodig om te kunnen overleven in een wereld die in een snel tempo continu verandert. Een wereld waarin echte oplossingen en innovaties in een breder kader van collectieve wijsheid en actie liggen, en niet in één leider of opvatting. Naast elkaar staan, empathie, elkaars behoeften respecteren, vertrouwen, gezamenlijke doelen hebben, elkaars talenten, diversiteit en ideeën waarderen, en samen iets scheppen zijn belangrijk. Het geheel is meer dan de som der delen.

 

Het versterken van verbinding, samenwerking en inzetten van co-creatie in teams en organisaties kan het beste zonder veel moeite plaatsvinden. Vaak willen we snel grote sprongen maken als we iets willen verbeteren of veranderen, maar dat werkt juist contraproductief. Je bereikt snellere resultaten met kleine stapjes. Dat komt omdat elke verandering een stressreactie oproept. Kleine veranderingen brengen veel minder stress met zich mee dan grote veranderingen. We kunnen hierbij leren van de natuur.

 

De intelligentie van de natuur werkt zonder moeite: onbekommerd en harmonieus. Als we kijken hoe gras groeit, dan zien we dat gras niet probeert te groeien, maar gewoon groeit. Bloemen proberen niet te bloeien, ze bloeien. Net zoals vogels vliegen en vissen zwemmen. En net zoals de aarde ronddraait rond zijn eigen as. Zonder moeite. In de Oosterse filosofie zegt men: “Doe minder en bereik meer.”

 

Je hoeft minder moeite te doen als je menselijk, empathisch bent in je acties. Zo creëer je makkelijk verbinding met mensen. Als je streeft naar macht over mensen, dan verspil je energie. Mensen zijn niet bang om te veranderen, maar om veranderd te worden zonder dat ze inbreng hebben. Daarom is co-creatie, waarbij alle betrokkenen participeren, een belangrijke tool om duurzame veranderingen en vernieuwing te bereiken.

 

Verbinding met jezelf, met je gevoelens, behoeften en verlangens, is een voorwaarde voor gezonde verbinding met anderen. Alleen dan kan er succesvolle samenwerking en co-creatie ontstaan. Verbinding, samenwerking en co-creatie is dus niet alleen iets wat je met anderen doet, maar ook een persoonlijk ontwikkelingsproces.

 

 

GA JE MEE OP REIS?

Het is een inspirerende reis waarmee je je werkleven positief verandert. De reis kan je ook persoonlijk gelukkiger maken, wat vast mooi meegenomen is.

OPBLOEIEN zet zich in voor professionals, ondernemers, teams en organisaties die streven naar manieren van werken waarin de positieve krachten en enorme rijkdom van mensen centraal staan. Niet voor macht en geld, maar om samen van betekenis te zijn. Om zo meer impact te bewerkstelligen en samen een gelukkige, duurzame wereld te creëren.

Met trainingsacteurs, fotografen, kunstenaars, vormgevers, collega-trainers, wetenschappers en vele anderen, werkt OPBLOEIEN samen. Door op deze manier te werken versterken proces, vorm en inhoud elkaar en ontstaan de positieve veranderingen en aha-inzichten.

 

CONTACT

angela pagonidisNieuwsgierig? Neem persoonlijk contact op voor meer informatie! 
Ik kom ook graag op bezoek om persoonlijk kennis te maken.

Stuur een email naar: mail@opbloeien.net.
Of bel Angela Pagonidis: 06 – 42 27 52 62