2015, HET JAAR VAN BLOEIEN EN GROEIEN

09/01/2015

2015, HET JAAR VAN BLOEIEN EN GROEIEN

Ik wens je een liefdevol, gezond, inspirerend, vreedzaam en moedig 2015!

geboorte SamMijn leven is onlangs verrijkt met de geboorte van mijn zoon Sam. Zijn gebrabbel, speekselbellen en glimlachen maken mij enorm gelukkig. Zijn mooie ogen die mij volgen, zijn vingers en tenen die mijn vingers vasthouden, zijn lijfje in mijn armen… Ik kan uren met verwondering en bewondering naar hem kijken, hem knuffelen. Hij is zo mooi, alles klopt aan hem. Ik ben nieuwsgierig naar wat er allemaal gaat komen. Hoe zijn stem gaat klinken, hoe zijn karakter zich ontwikkelt, hoe hij er straks uit gaat zien. Met veel levenszin en liefde ga ik 2015 in. Ik hoop jij ook!

 

DE WEG NAAR VREDE, VEILIGHEID EN VRIJHEID…
REIS JE MEE?

De recente aanslag op Charlie Hebdo laat ons weer zien dat er nog een lange weg te gaan is naar vrede, veiligheid en vrijheid om je stem – zonder geweld – op deze aardbol te laten horen. Ik hoop dat Sam een tijd gaat meemaken waarin meer mensen liefde, vrede en eenheid belangrijker vinden dan geld, macht en conflict. Vreedzaamheid wortelt het beste in een warm huiselijk nest en bij goed onderwijs. Dat is wat ik geloof. En dat vreedzaamheid in essentie bij jezelf begint, bij innerlijke kalmte en rust. Dat hoop ik mijn jongen allemaal mee te kunnen geven.

Helaas leven in Nederland teveel kinderen en volwassenen in een onveilige situatie. Als je de cijfers van kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld, intimidatie en agressie op het werk bestudeert, zie je dat er enorm veel werk te doen is.

foto 1We weten veel. Er is een enorme veelheid aan cijfers, rapporten, onderzoeken over risicofactoren en gevolgen, mediaberichten, films, documentaires en boeken over het gebruik van geweld in opvoeding en relaties. Ondanks onze kennis en de enorme omvang van de problematiek is het voor veel mensen lastig om openlijk te praten over wat het met ons doet en wat onze eigen ervaringen zijn. Laat staan ingrijpen.

Het ondernemen van actie om de situatie te veranderen, is niet een makkelijke weg. Er wordt daarom helaas vaak te lang gewacht, waardoor de problemen verergeren. Gevoelens van schaamte, loyaliteitsconflicten, onmacht, onzekerheid, angst voor het onbekende, gebrek aan kennis, wantrouwen voor hulpverlening, angst voor meer agressie en/of afwijzing spelen hierbij een rol. Niet alleen bij (voormalig) slachtoffers en plegers, maar ook bij omstanders.

Maar waar een wil is, is een weg. Het doorbreken van het taboe om er open over te praten is de eerste stap naar verandering. Mensen die onveiligheid en geweld in hun relatie of jeugd of op het werk aan den lijve hebben ondervonden, bloeien op als zij goede hulp krijgen en steun ervaren van omstanders, van mensen uit hun omgeving.

Voor OPBLOEIEN blijft het ook in 2015 een uitdaging om professionele omstanders (van onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning tot justitie) te sterken in hun vaardigheden om met zorg en vertrouwen te kunnen ingrijpen. Daar zet ik me hartstochtelijk voor in. Reis je mee?

Bewustwording, (zelf)kennis en verantwoordelijkheid nemen, staan centraal tijdens deze reis. De eerste stap naar verandering begint namelijk bij de realisatie van welke positieve rol je als mens en als professional kunt vervullen. Daarna volgen de vaardigheden (zie ook de informatie over trainingen van OPBLOEIEN) om met zorg en vertrouwen te kunnen handelen, zodat je schade en leed kunt beperken, en zelfs mensenlevens kunt redden.

 

VEERKRACHT

foto 3Mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing of verlating voorspellen vooral veel ellende als je de vele rapporten en wetenschappelijke onderzoeken bekijkt. Psychologen, pedagogen en psychiaters benadrukken hoe belangrijk een koesterende omgeving en inlevende ouders zijn om op te groeien tot een stabiel mens.

En in dit laatste zit natuurlijk wat waarheid, maar wat vaak vergeten wordt, is dat veel slachtoffers van geweld over een enorme veerkracht beschikken. Mensen kunnen trauma’s overwinnen. Vaak vinden zij door troost en aanmoediging uit hun omgeving en/of door professionele hulp, weer de hoop en moed om op te staan en verder te gaan met leven. Het heeft echt zin om slachtoffers te helpen en ze duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan. Het mooie is dat je door je helpende hand te bieden, vaak zelf ook gelukkiger wordt.

 

BEMIDDDELING & VERZOENING BIJ CONFLICTEN

foto 4Conflicten op het werk of in een relatie kunnen zo uit de hand lopen, dat er een onwerkbare, onleefbare en onveilige situatie ontstaat of dreigt te ontstaan. OPBLOEIEN biedt vanaf 2015 bemiddeling en verzoening bij conflicten. Hier blijkt meer en meer vraag naar te zijn.

Inspiratie om conflicten aan te pakken, haal ik uit The Art of Hosting en Geweldloze Communicatie. Het ontwikkelen van empathie en het op tafel krijgen van de behoeften van betrokken partijen, staan hierbij centraal. Door uit te gaan van behoeften ontdek je dat er veel gemeengoed bestaat met de ander en die ander ontdekt dat zelf ook. Over behoeften hoef je niet te onderhandelen, terwijl je wel geneigd bent om over oplossingen te onderhandelen of strijden. Door de wederzijdse behoeften helder te hebben, ontstaat er bijna als vanzelf ruimte voor oplossingen en dialoog.

 

HART WEES MOEDIG

foto 2Ik wil je heel graag danken voor je aandacht, interesse en (hopelijk) groeiend vertrouwen in de kracht van OPBLOEIEN. Ik hoop dat je beseft dat jouw gedrag van invloed is op ieder leven waarmee je in aanraking komt. En dat moed je angst verandert in vastberadenheid en kracht. Zodat je durft te doen wat gedaan moet worden, zelfs wanneer dit moeilijk of riskant is. Vanuit samenwerking en met moed kunnen we veel bereiken. Ga gewoon!

Neem gerust contact met mij op om hierover een gesprek te voeren, en te bekijken wat we met elkaar kunnen betekenen.

Warme groet,
Angela Pagonidis

in categorie BLOG, persoonlijke ontwikkeling

Reageer